Trafiksäkerhet till företaget eller hemtjänstpersonal

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga

Mikael är idag, utbildningsansvarig för den nationella trafikinstruktörsutbildningen i Sverige för utryckningsförare och kommer därmed delge viktiga budskap utifrån sin erfarenhet från trafiksäkerhetsfrågor. Utbildningen som vänder sig till förtaget eller till personal som jobbar inom hemsjukvård eller hemtjänsten där vi fokuserar på den mänskliga faktorn till en säker körning utan skador och incidenser. Utbildning kommer att minska kostnader.

Ditt företag är ett rullande skyltfönster även i trafiken.

I AM Safe Konsult Ab erbjuder en genomgång av trafiksäkerhet. Ett högt säkerhetstänkande kring trafiksäkerhet minskar risken att hamna i en olycka. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för olycksfall och att skapa en så god trafiksäkerhet som möjligt för sina arbetstagare. Med min erfarenhet från ambulansverksamheten vill jag delge några värdefulla tips hur du bör agera i trafiken där mänskliga beteendet och attityder är till ca 90% orsaken till olyckor i trafiken. Att det faktum att det sker en begravning i Utbildningen följer det systematiska arbetsmiljöarbetet och vi upprättar en hållbar trafikpolicy enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Utbildningens innehåll

  • Alkohol och droger i trafiken
  • Attityder och beteende i trafiken
  • Trötthet i trafiken och distraktion
  • Lägg bort mobilen
  • Fartens betydelse och stoppsträckor
  • Lastsäkerhet
  • Aktiv och passiv säkerhet och krockvåld
  • Första hjälpen vid trafikolycka

Praktiska övningar

Efter överenskommelse.

Kombinera utbildningar

Kombinera Trafiksäkerhetsföreläsning med första hjälpen. Företaget ska:
– varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad. Vi upprättar en trafiksäkerhetspolicy enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer.